Blockchain — Interoperability

Blockchain Nedir?

Basit bir ifadeyle; şifrelenmiş bir şekilde işlem takibi sağlayan ve merkezi olmayan büyük bir veritabanı olarak tanımlayabiliriz. Bu büyük veritabanında veriler bloklar halinde tutulur. Hiçbir şekilde verilerin değiştirilmesi söz konusu değildir. Sadece okuma ve yazma işlemleri yapılır. Eğer hatalı bir işlem yapıldıysa, bu hatalı işlem de bloklara eklenir. Çeşitli verilerin barındırıldığı bloklar bir araya geldiğinde block zinciri meydana gelir. Örneğin, para transfer işlemlerinde her adım bir bloğu karşılık gelir. Bu adımlar takip edilerek paranın alıcılar arasında nasıl bir yol izlediği görülür. Blockchain sayesinde, bir aracıya ihtiyaç duyulmayan ve güvenin maksimum edildiği bir ortam sağlanmış olur.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×