Oracle Query – Get Version

Oracle veritabanında hangi sürümün kullanıldığını merak ettim ve bunu buldum:

SQL Create Temp Table Declare

Temp tablo oluşturmak için bir yöntem.

SQL – Update İle Daha Performanslı İşlem Yapma

Bir sorgu içerisinde herhangi bir kolunun değerini bir fonksiyon ile düzenleyip basarsak performans kaybı olur. Ancak ilk olarak kolona varsayılan değerini basıp daha sonra toplu bir update çekersek gözle görülür performans artışı olur.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×