SQL Bir Tablonun Aynısını Oluşturma

Bir tablonun aynı kolonlara sahip bir kopyasını oluşturmak istersek yazmamız gereken sorgu şu şekilde:

select top 0 * into table2 from table1

Bu sorgu ile table1 tablosunun aynısını table2 ismiyle oluşturur.