Javascript Function Parameter Set Default Value

Bir fonksiyonun parametresine varsayılan değeri aşağıdaki gibi atıyoruz.