Javascript Function All Parameters Is Empty

Bir fonksiyondaki parametrelerin hiçbiri girilmediyse bunun kontrolünü ES ile halledebiliriz.