SQL – Update İle Daha Performanslı İşlem Yapma

Bir sorgu içerisinde herhangi bir kolunun değerini bir fonksiyon ile düzenleyip basarsak performans kaybı olur. Ancak ilk olarak kolona varsayılan değerini basıp daha sonra toplu bir update çekersek gözle görülür performans artışı olur. 

UPDATE upb 
SET upb.yas = Hesapla(yas) 
FROM TempTable_UyeProfilBilgileri upb

Leave a reply:

Your email address will not be published.