SQL Create Temp Table Declare

Temp tablo oluşturmak için bir yöntem.