MSSQL Server Türkçe Karakter Destekli Veritabanı Oluşturmak

Türkçe karakter destekli veritabanı için aşağıdaki SQL kodlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

ALTER DATABASE veritabani_adi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE veritabani_adi COLLATE TURKISH_CI_AS
ALTER DATABASE veritabani_adi SET MULTI_USER

Olur ya bir gün görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler…

Leave a reply:

Your email address will not be published.