MSSQL Server Türkçe Karakter Destekli Veritabanı Oluşturmak

Türkçe karakter destekli veritabanı için aşağıdaki SQL kodlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

ALTER DATABASE veritabani_adi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE ALTER DATABASE veritabani_adi COLLATE TURKISH_CI_AS ALTER DATABASE veritabani_adi SET MULTI_USER

Olur ya bir gün görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler…